Troba el teu distribuidor local   <https://www.bcn3d.com/ca/distribuidor/?fwp_paises=es>
Reserva una demo <https://3d.bcn3d.com/ca/schedule-demo-with-bcn3d-technologies>

Workbench Series

Desktop Series

Peripherals

 
 

Technical

Composites

 

Família de Hotends per a la Sigma R17

Una de les majors limitacions de la tecnologia FFF és la quantitat de temps necessària per crear certes geometries. Com més gran és el model, més temps es requereix per completar la impressió.

El temps és diners, per la qual cosa algunes persones decideixen utilitzar broquets de major diàmetre per reduir els temps d’impressió, encara que de vegades això signifiqui sacrificar en precisió i qualitat de l’acabat. És evident que el binomi temps-qualitat és indivisible en el context de la tecnologia FFF.

A BCN3D ens preguntem si seria possible, amb l’actual tecnologia, reduir els temps d’impressió sense renunciar als acabats superficials. La resposta va ser afirmativa. I gràcies a la Sigma i el seu sistema IDEX.

Amb la Sigma és possible combinar diferents grandàries de broquet per imprimir els perímetres de manera precisa i els farciments de manera més tosca. Aquesta estratègia permet estalviar una gran quantitat de temps, especialment en aquells models de gran grandària, sense que la qualitat superficial es vegi perjudicada. D’altra banda, les impressions amb material de suport solen ser de llarga durada. Utilitzar un broquet de major diàmetre per a la impressió dels suports també és una bona opció per reduir els temps d’impressió d’aquelles peces complexes que requereixin d’estructures de suport.

Amb aquest objectiu en ment decidim dissenyar un ampli rang de hotends. D’aquesta manera l’usuari seria capaç d’imprimir més ràpid que mai abans. D’altra banda, disposar d’una família de hotend permetria a l’usuari a utilitzar el hotend adequat per a cada situació, igual que el pintor escull entre diferents pinzells o l’artesà entre diverses eines.

La família de hotends està composta per hotends amb broquets d’entre 0,3mm fins a 1,0mm, on cadascun d’ells destaca en una situació especifica. Des d’obtenir els millors acabats fins a imprimir el més ràpid possible, així com imprimir materials abrasius, amb partícules metàl·liques o fibres de carboni; tot això és possible amb la família de hotends.

pack-hotends

Es podria classificar aquesta família en diversos subgrups per destacar així els seus principals característiques. En primer lloc ens trobem amb el hotend d’ “Alta Definició”, equipat amb un broquet de 0,3mm de diàmetre. Aquesta unitat és ideal per imprimir les peces més petites o obtenir un acabat superficial superb, especialment amb els plàstics comuns, com el PLA.

Els hotends equipats amb broquet de 0,4mm i 0,6mm es poden considerar com a part del subgrup d'”Alta Versatilitat”. Aquests hotends presenten un rendiment equilibrat, fent-los ideals per a la gran majoria d’aplicacions. Són compatibles amb la gran majoria de materials del mercat, des de l’habitual PLA fins als més tècnics, com el PC o el nylon. Amb aquests hotends l’usuari és capaç d’aconseguir bons acabats en uns temps d’impressió raonables.

El grup d'”Alt Cabal” està compost pels hotends amb broquet de 0,8mm i 1,0mm. Aquests hotends han estat dissenyats per imprimir models de gran grandària en menor temps. No obstant això, si l’acabat superficial és un requisit fonamental de la peça a imprimir, es poden usar en combinació amb broquets més petits per obtenir acabats excel·lents.

En tots els casos la geometria interior dels broquets és bàsica per garantir un bon rendiment i una impressió fiable, independentment del material usat. Per assegurar un comportament estable de la impressió en tots els hotends s’han mantingut les proporcions de la geometria interna dels broquets. No obstant això, en el cas del grup de hotends d’Alt Cabal, ha estat necessari equipar-los amb blocs calefactores majors. D’aquesta manera s’assegura que hi hagi una major transferència de calor, necessària per fondre els elevats fluxos de plàstic que circulen per aquests hotends.

Finalment, però no per això menys important, el hotend d’Alt Rendiment està equipat amb un filtre de 0,5mm. Aquest hotend és un autèntic cavall de batalla i destaca per sobre de la resta de hotends. En lloc de portar un filtre de llautó porta un broquet d’acer. L’acurada selecció del material i un correcte tractament tèrmic garanteixen una duresa superficial de més de 50 HRC. Aquesta elevada duresa permet a aquest hotend imprimir amb materials amb fibra de carboni o partícules metàl·liques sense sofrir desgast. A més, aquest hotend també és compatible amb la resta de materials, fent-ho l’elecció ideal per a aquells usuaris que necessiten portar al límit les aplicacions de la impressió 3D.

Quality vs Speed

A pesar que, literalment, hi ha centenars de combinacions possibles, l’usuari no ha de preocupar-se de l’àrdua tasca de generar les configuracions d’impressió. Gràcies al Sigma ProGen és qüestió de segons obtenir el millor perfil d’impressió. Pots llegir més aquí!

Obtingues ja el hotend apropiat per al teu projecte, o dóna-li una oportunitat a la família al complet!

SHARE