Troba el teu distribuidor local   <https://www.bcn3d.com/ca/distribuidor/?fwp_paises=es data-src="/>
Reserva una demo <https://3d.bcn3d.com/ca/schedule-demo-with-bcn3d-technologies data-src="/>

Industrial Series

Workbench Series

Peripherals

 

BCN3D Sigma, l’evolució del nostre buc insígnia

Com passa amb tots els grans invents de la història, la nostra BCN3D Sigma ha sofert una evolució, tant tècnica com a estètica, des de la formulació del seu concepte fins a l’actualitat. En aquest article ens centrarem en el segon aspecte, fet que segurament ajudarà a l’usuari interessat a comprendre millor el perquè de la seva actual aparença.

Concebuda en poc més de sis mesos –sempre estèticament parlant-, podem afirmar que la BCN3D Sigma va passar de la infància a la maduresa en un temps rècord, tenint en compte els paràmetres de disseny de producte.

Així, en primera instància, la BCN3D Sigma comptava amb una estructura molt més senzilla, tractant-se d’un cub de perfils d’alumini que molt ens podrien recordar a una altra de les nostres impressores 3D com és la BCN3D+.

 

sigmaevo-0

 

No obstant això, aquest disseny no va trigar a descartar-se per una senzilla raó, el canvi de target. Des d’un principi a BCN3D Technologies sabíem que el públic objectiu de la Sigma seria diferent al de la BCN3D+ i, conseqüentment, ambdues impressores havien de quedar visualment diferenciades. Mentre la BCN3D+ estava clarament orientada a un públic maker i educacional, la Sigma havia d’estar enfocada al sector professional, i per tant havia de lluir com a tal.

Aproximadament en la mateixa època es van començar a desenvolupar altres dues màquines destinades a posicionar a BCN3D Technologies al mercat: la BCN3D Lux i la BCN3D Ignis. Donada aquesta situació, i amb la intenció de crear una identitat corporativa, es va decidir que les tres màquina comptessin amb una estètica unificada. D’aquesta forma, la geometria global de la BCN3D Sigma tal com la coneixem ara ja estava decidida.

 

sigmaevo-0.5

 

No obstant això, el treball estava lluny d’estar acabat, doncs faltaven per decidir molts aspectes de la seva estructura –forma definitiva, materials, etc- en la decisió dels quals intervenien moltes variables a tenir en compte, com serien la seva funcionalitat, el temps de muntatge i els costos, entre moltes altres.

Com és habitual en el disseny i desenvolupament d’un producte nou, per donar amb l’estètica òptima de la BCN3D Sigma necessitàvem un prototip sobre el qual treballar. Per aquest motiu es va fabricar una maqueta de PVC escumejat, que ens va servir per identificar alguns problemes de viabilitat per a la seva fabricació –els braços arquejats es van descartar per a la fabricació en sèrie de la màquina- i funcionalitat –la pantalla col•locada al centre de l’estructura no resultava pràctica-.

 

sigmaevo_1

 

Amb aquests primers canvis vam poder manufacturar el primer prototip funcional de la BCN3D Sigma, l’estructura exterior de la qual estava feta de diferents xapes d’acer cargolades, que resultava poc atractiva, massa pesada i poc pràctica, en requerir molt temps de muntatge i ajust. Per aquest motiu, el següent model, encara amb parts separades, però aquesta vegada d’alumini per reduir pes, utilitzava inserits, la qual cosa permetia que l’exterior de la carcassa fora llisa.

 

sigmaevo_2+3

 

Finalment, en una tercera evolució estructural, vam optar per una única peça d’alumini soldat, que resultava molt més pràctic per efectuar el muntatge i atractiu, en presentar corbes que diferencien estèticament la BCN3D Sigma de qualsevol altra impressora 3D. A partir d’aquest model, llavors, es van anar treballant detalls de menys envergadura, com pogués ser la posició i forma de la pantalla LCD amb la qual es maneja la màquina, o els colors de la seva estructura exterior.

 

sigmaevo_3b+4+5+6

 

Com a resultat d’aquest procés hem donat amb una impressora 3D que no solament destaca al mercat per les seves característiques tècniques, com pot ser el seu sistema de doble extrusió independent, sinó que a més compta amb una estètica unificada amb les BCN3D Ignis i Lux, alçant-se com a buc insígnia de la identitat corporativa de BCN3D Technologies.

 

sigmaevo-family

 

SHARE