Kit de neteja amb Nylon

6,95

In stock

50 grams de filament per realitzar el mètode de neteja del hotend amb niló.
Utilitza aquest kit per netejar el hotend per prevenir problemes d’extrusió o al canviar de material.

Es recomana netejar el hotend periòdicament o cada vegada que es canviï de material per evitar problemes d’extrusió. D’altra banda, aquest manteniment és vital quan es canvien els materials, especialment si les seves temperatures d’impressió difereixen.

La millor manera de mantenir la boquilla del hotend neta i estendre tota la vida útil del servei és seguir les instruccions d’aquest vídeo.