Troba el teu distribuidor local   <https://www.bcn3d.com/ca/distribuidor/?fwp_paises=es data-src="/>
Reserva una demo <https://3d.bcn3d.com/ca/schedule-demo-with-bcn3d-technologies data-src="/>

Industrial Series

Workbench Series

Peripherals

 

Guia completa de calibració per imprimir en 3D utilitzant el mode multimaterial

Quan parlem de calibració, ens referim als processos de preparació previs al funcionament de la impressora 3D. Dur a terme aquest procediment correctament és crucial, ja que una bona calibració assegura un bon funcionament de la màquina durant la impressió.

BCN3D sigma 3D printing multimaterial IDEX

En FFF, el calibratge consta de dos procediments. D’una banda, cal assegurar la planitud de la plataforma, que és essencial per obtenir una impressió homogènia, en el procés denominat bed calibration. D’altra banda, el Z calibration proporcionarà una correcta separació entre el nozzle i la plataforma, de manera que el material es dipositi correctament.

La calibració en Z controla la separació a la qual es diposita el material respecte la plataforma d’impressió. Aquest espai serà el que permeti el material dipositar adequadament i no desenganxar-se durant la impressió. Cal evitar reduir aquesta separació, ja que imprimir massa prop de la plataforma pot danyar-la, així com provocar errors d’extrusió.

A les impressores amb sistema IDEX, és a dir, doble capçal independent en l’eix X, cal fer una segona Z calibration amb la qual ajustarem la separació entre el nozzle del segon capçal i la plataforma.
Quan es fabrica una peça multimaterial és important tenir en compte que les dues Z calibrations han de tenir una separació molt semblant, de manera que el capçal esquerre pugui dipositar nou material sobre material ja dipositat en una capa anterior del capçal dret, i viceversa.

Després de completar el calibratge de Z, és moment de dur a terme les calibracions de X i Y. Amb aquestes assegurarem que no hi hagi desfasaments en els eixos X i Y entre els dos capçals durant la impressió de la peça multimaterial.

Un cop finalitzat aquest procediment, és aconsellable fer una impressió de prova de poca durada, una sola capa, per comprovar l’estat del calibratge.

BCN3D 3D printing dual extrusion multimaterial Idex Cura

En cas de voler ajustar encara més el resultat, en les impressores 3D de BCN3D és possible realitzar un calibratge manual mitjançant l’opció Manual Fine Calibration, que es troba dins del menú Calibration. Aquest sistema permet variar manualment les referències del calibratge prèvia en els eixos X i Y del capçal dret i les Z dels dos capçals amb salts de 25 micres.

BCN3D calibration 3D printing FFF guide

Combinant una impressió ràpida de dos materials i ajustant els paràmetres des del Manual Fine Calibration és possible obtenir una calibració perfecta per imprimir peces multimaterial.

BCN3D calibration 3D printing dual extrusion multimaterial
Resultats d’impressió abans i després de corregir la calibració a través de Manual Fine Calibration.

* Per a més informació sobre la calibració de la teva impressora 3D BCN3D, pots veure els nostres vídeos: Sigma, Sigmax.

SHARE