Joc de Galgues

29,95

Out of stock

Les Galgues són elements que corregeixen mecànicament el desplaçament en Z a l’hora d’imprimir en els modes Mirall o Duplicació (Mirror o Duplication). Aquestes maneres d’impressió estan disponibles per a totes les impressores BCN3D. Aquells usuaris de Sigma que tinguin versions anteriors han d’actualitzar el seu firmware a la versió 2.0.0 o a superior per poder-ne fer ús. Visiteu la nostra pàgina de Suport per saber com fer-ho.

A causa de les toleràncies de fabricació i muntatge, el desplaçament en Z entre boquilles pot ser de fins a 0.5 mm. En aquests modes d’impressió, tots dos capçals treballen simultàniament, per tant, és important assegurar-se que estiguin exactament a la mateixa altura. De manera automàtica les impressores de BCN3D corregeixen aquesta desviació en imprimir en Mirall o Duplicació. Aquesta correcció, però, implica una distorsió en la primera capa del model, que s’imprimeix tantes vegades com sigui necessari per corregir la desviació. Per evitar aquesta distorsió hi ha 2 opcions:

1. Habilitar l’opció Raft en BCN3D Stratos.
La diferència d’altures es corregeix en les primeres capes del raft, evitant així distorsionar l’altura dels models impresos.

2. Instal·lar galgues per corregir mecànicament la diferència d’altures.
Imprimir un raft consumeix temps i material. Per això recomanem la instal·lació de galgues a tots els usuaris que planegin fer servir freqüentment les modalitats d’impressió Mirall i Duplicació. La seva instal·lació es suggereix durant el procés Printer Calibration.

Mode d’utilització

El procés d’instal·lació està guiat per passos a través de la pantalla de la impressora. Vegi com instal·lar-les en l’apartat de Suport de la web.